Praha-Dresden 150 Award


Podmínky získání diplomu
Technické podmínky diplomu
Seznam železničních stanic a zastávek
Přehled členů FIRAC
Závěr

Aktuality

Kniha návštěv, vzkazy a přehled aktivit


Při příležitosti 150. výročí zahájení provozu na železniční trati Praha-Drážďany vydává sdružení radioamatérů-železničářů (OK/OM skupina FIRAC) diplom Praha-Dresden  150 Award. Cílem tohoto diplomu je navazování spojení mezi radioamatéry na  všech radioamatérských pásmech a oživení radioamatérského provozu v souvislosti s oslavami výročí železniční trati Praha-Drážďany.


Podmínky získání diplomu

Diplom mohou získat koncesovaní radioamatéři a posluchači za těchto podmínek:

 1. Je třeba získat minimálně 150 bodů za uskutečněná či odposlouchaná spojení.
 2. Diplom bude vydán na základě předložených QSL lístků nebo jejich kopií, ze kterých bude možné zjistit, že požadovaná spojení byla navázána, nebo na základě seznamu těchto QSL potvrzeného členem FIRAC nebo dvěma koncesionáři.
 3. Poplatek za získání diplomu činí 75 Kč nebo 5 EURO. Poplatek se hradí složenkou "C", do zprávy pro příjemce uveďte Váš volací znak. Další možností je zaslání peněz prostřednictvím cenného psaní.
 4. Žádost o vydání diplomu je třeba zaslat na adresu: Ing. Martin Krupička, OK1JMD, Plešivecká 1598/11, 412 01 Litoměřice.

Technické podmínky diplomu:

 1. Je třeba navazovat (odposlouchat) spojení se stanicemi, které pracují z míst uvedených v seznamu železničních stanic a zastávek na trati Praha-Drážďany.
 2. Za spojení se stanicí, které vysílá z místa uvedeného v seznamu železničních stanic a zastávek, se započítává 10 bodů.
 3. Za spojení se členem OK/OM nebo DL sekce FIRAC se započítává 20 bodů bez ohledu na polohu vysílacího stanoviště této stanice.
 4. Za spojení se stanicí OK5SAZ nebo OM9AZ se započítává 50 bodů bez ohledu na  polohu vysílacího stanoviště této stanice.
 5. Spojení lze uskutečnit všemi druhy provozu a na všech radioamatérských pásmech.
 6. Spojení uskutečněná v době konání závodů jsou platná.
 7. Spojení s jednou stanicí je možno uskutečnit jen jednou.
 8. Spojení uskutečněná přes převaděče jsou neplatná.
 9. Do diplomu se započítávají spojení uskutečněná (odposlechnutá) v době od 1.dubna 2001 do 31.prosince 2002.

Seznam železničních stanic a zastávek

Pro získání diplomu jsou uznána spojení uskutečněná (odposlechnutá) se stanicemi, které vysílají z míst, ve kterých se nacházejí železniční stanice nebo zastávky trati Praha-Drážďany. Seznam stanic a zastávek představuje historický přehled míst, ve kterých se stanice či zastávky nacházejí nebo nacházely.

A nyní již historický seznam železničních stanic a zastávek na trati Praha-Drážďany.

Praha, Holešovice, Bubny, Bubeneč, Podbaba, Sedlec, Roztoky u Prahy, Žalov, Úholičky, Řež, Letky, Libčice nad Vltavou, Dolany, Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves, Nové Ouholice, Mlčechvosty, Vraňany, Cítov, Dolní Beřkovice, Horní Počaply, Hněvice, Záluží, Dobříň, Roudnice nad Labem, Židovice, Hrobce, Oleško, Hrdly, Bohušovice nad Ohří, Nové Kopisty, Lukavec, Lovosice, Malé Žernoseky, Litochovice nad Labem, Prackovice nad Labem, Dolní Zálezly, Vaňov, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř, Neštědice, Povrly, Roztoky, Dobkovice, Choratice, Vilsnice, Děčín, Přípeř, Prostřední Žleb, Čertova Voda, Dolní Žleb

... následují stanice a zastávky na území Německa...

Schöna, Hirschmühle, Krippen, Bad Schandau, Königstein (Sächs Schw), Kurort Rathen, Stadt Wehlen (Sachs), Obervogelgesang, Pirna, Großsedlitz, Heidenau, Niedersedlitz, Dobritz, Rieck, Strehlen, Dresden


Přehled členů FIRAC

Přehled členů OK/OM skupiny FIRAC byl naposledy aktualizován koncem roku 2000. Tento přehled bude průběžně aktualizován a doplňován. Přehled členů DL sekce FIRAC naleznate na adrese http://webplaza.pt.lu/public/firac/ v sekci "Members".

Členové OK/OM sekce FIRAC

OK1: ANW, CA, DG, DN, DPW, FGG, FKV, HJX, IVQ, JIM, JLT, JMD, JMJ, JST, MIR, MJW, MOC, NW, UDC, UDN, UEM, UNQ, VGL, VVC, WB, XSH

OK2: BSZ, BWE, BWT, BZA, IKL, PKE, PKY, PSJ, PVC, QX, SET, UMD, VNC, VQH, VXH, VXV, ZFB

OK8AUR

OM3: CKC, TER, TKT, TPP, TSA, WGJ, WKM, WZA

OM5: AL, AM, CX, GU, SK

OM8: ADL, AKZ, ARG, CA, TA


Závěr

A co dodat na závěr? Věříme, že cíle diplomu budou splněny a plnění podmínek diplomu přinese nám všem mnoho radosti a pohody. Veškeré dotazy je možno směrovat přímo na Martina OK1JMD.

Mnoho díků za pomoc patří Zubrnické museální železniciČeským drahám.


Trať Praha-Drážďany patří k významným dopravním cestám Evropy. Nákladní vlak vjíždí do stanice Dolní Beřkovice.      Doprava na trati se nezastaví ani při výstavbě železničního koridoru. Vlak s nákladem energetického uhlí pro mělnickou elektrárnu projíždí železniční stanicí Hněvice.      Jaro přichází do Labských pískovců. Vlak EC173 Vindobona překročil českou státní hranici nedaleko stanice Dolní Žleb.      K železnici neodmyslitelně patří také zabezpečovací technika. Na snímku ovládací pult čtyřřadého elektrodynamického stavědla SIEMENS-rok výroby 1940. Přístroj je v provozu v železniční stanici. Děčín hl.n.


25.03.2001
V poslední době se množí dotazy na způsob započítávání bodů do diplomu. Vznikají dohady, jakým způsobem se započítají body za spojení se členem FIRAC nebo klubovou stanicí FIRAC v případě, že tato stanice vysílá z místa, které je uvedeno v seznamu železničních stanic a zástávek na trati Praha-Drážďany. V tomto případě je možné započítat jen 20 bodů za spojení s členem FIRAC nebo 50 bodů za spojení s klubovou stanicí FIRAC. Není možné přičíst dalších 10 bodů za spojení s místem uvedeným v seznamu železničních stanic a zastávek. Tuto otázku řeší body 3 a 4 technických podmínek diplomu, kde je uvedeno, že za spojení s členem FIRAC nebo klubovou stanicí FIRAC se započítá příslušný počet bodů bez ohledu na polohu vysílacího stanoviště těchto stanic.

14.04.2001
Někteří moji známí z řad radioamatérů se ptají, jakým způsobem lze započítat do diplomu spojení uskutečněná nebo odposlouchaná z velkých měst. Mnoho dotazů je soustředěno na města Praha, Ústí nad Labem a Drážďany. Přestože rozloha těchto měst je zcela jiná než tomu bylo před 150 lety a postupně došlo k připojení také okolních vesnic, lze dnes do diplomu započítat také spojení uskutečněná se stanicí pracující z celé Prahy, Drážďan nebo Ústí nad Labem. Tato filosofie je zvolena s ohledem na jednoduchost získání diplomu. V praxi to tedy znamená, že lze započítat stejným spůsobem spojení uskutečněná z Prahy Holešovic či Prahy Modřan, přestože přes Modřany trať Praha - Drážďany neprochází.

5.6.2001
Konečně je k dispozici grafický návrh diplomu. Základem je železniční mapa Československa, která byla součástí jízdního řádu ČSD v polovině třicátých let dvacátého století, mapa jistě potěší svým grafickým řešením a obsahem. Jubilejní trať je na mapě zvýrazněna červenou barvou. A pokud chcete vidět víc, stačí jen kliknout. Kvalita předlohy zobrazované na této stránce je z úsporných důvodů trochu nižší, než by se očekávalo, originál ale stojí za shlédnutí.


Grafický návrh diplomu

25.12.2001
Vážení přátelé radioamatéři. Jsem velice potěšen skutečností, že Váš zájem o náš diplom neustále trvá. K dnešnímu dni je vydáno a rozesláno 16 diplomů a další žádosti přicházejí. Zájem trvá i přesto, že je třeba zasílat potvrzené výpisy ze staničních deníků, případně QSL lístky nebo jejich kopie. Věřím, že Váš zájem bude trvat i v roce příštím. Předpokládám, že v roce 2002 budou opět aktivní stanice členů FIRACu, které letos navázaly několik stovek spojení. Rovněž já plánuji několik akcí, které Vám pomohou získat potřebné body. Vše bude včas zveřejněno na této stránce nebo v síti PR. Přeji Vám jménem svým a jménem OK/OM sekce FIRAC hodně zdraví a štěstí v roce 2002 a těším se na pěkná spojení.
73, Martin OK1JMD.

2.2.2002
V části určené pro německé radioamatéry byla zjištěna chyba v bodě 3 technických podmínek. Příčinou je neúplný překlad českého textu. Za spojení s DL stanicí FIRAC se rovněž započítává 20 bodů bez ohledu na polohu vysílacího stanoviště.

9.3.2002
Právě dnes došlo k aktivaci knihy návštěv. V knize můžete zanechat vzkazy, postřehy, případně připomínky k těmto stránkám. Kniha rovněž slouží k uveřejňování aktualit týkajících se diplomu a dění kolem něj. Pokud chcete dostávat elektronickou poštou informace o aktualizaci stránek a o aktivitách kolem diplomu, zaregistrujte se právě v knize návštěv.

22.6.2002
V Knize návštěv jsou první informace o letních aktivitách.